115 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

>